Тариф "Ідеальний Старт"

Характеристика тарифу:
 • Безкоштовні платежі – протягом перших 4-ох місяців обслуговування в Банку
 • Відкриття рахунку Безкоштовно.
 • Ведення рахунку Безкоштовно.
 • Проведення платежів  Безкоштовно.
 • Зняття готівки 0,3%
 • Без додаткових та прихованих комісій

Завантажити умови


Примітки:
Операційний час для платежів на паперових носіях з 9:00 до 16:00, для платежів по системі "Клієнт-Банк" - з 9:00 до 16:30. Післяопераційний час для платежів на паперових носіях з 16:00 до 17:00, для платежів по системі "Клієнт-Банк" - з 16:30 до 17:40.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ
ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ:

 1. Копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, завірена нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 2. Копiя належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту/засновницького акту/ положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. 
 3. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. 
 4. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облiк в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 5. Копія документа, що пiдтверджує реєстрацiю юридичноi особи у вiдповiдному органi Пенсiйного фонду України, як платника єдиного внеску, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 6. Картка із зразками пiдписiв і вiдбитка печатки, засвідчена нотаріально або органiзацiєю, якiй клiєнт адмiнiстративно підпорядкований, в установленому порядку. 
 7. Копії паспорта або документу, що його замінює, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків осіб, зазначених у картцi iз взiрцями пiдпису та відбитком печатки.
 8. Копiї документiв, що підтверджують повноваження осіб, вказаних у картцi iз взiрцями пiдпису (керiвник, головний бухгалтер), завiренi підписом керівника та відбитком печатки підприємства.
 9. Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків засновників - фізичних осіб, які є власниками юридичної особи та мають істотну участь (10% і більше в статутному фонді).
 10. Копія ліцензії на певні види діяльності (при наявності).


ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ КЛІЄНТА СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ:
 1. Оригінал виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.
 2. Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облiк в органі державної податкової служби,  засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 3. Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, як платника єдиного внеску, засвідчену органом, що її видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 4. Картки із зразками підписів.
 5. Копія паспорту або документу, що його замінює, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків осіб. Копії цих документів засвідчуються в присутності уповноваженого працівника банку при наявності оригіналів вищевказаних документів.
 6. Копія ліцензії на певні види діяльності (при наявності)