Тариф "Ідеальний Старт"

Друк

   

№ п/п Назва операції/ послуги Вартість операції/ послуги Порядок і термін оплати
національна валюта іноземна валюта1
1 Комісії за операції, оплата послуг      
1.1 Відкриття банківського поточного рахунку2 (у т.ч. мультивалютного) в рамках тарифного пакету      
1.1.1 Відкриття банківського поточного рахункув рамках тарифного пакету при підключенні системи "Клієнт-Банк" Безкоштовно В день відкриття рахунку
1.1.2 Відкриття банківського поточного рахункув рамках тарифного пакету у випадку, якщо система "Клієнт-Банк" не підключається
1.1.3 Відкриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду (при переоформленні тимчасового рахунку у поточний закриття тимчасового рахунку та відкриття поточного – безкоштовно)
1.1.4 Зміна тарифного пакету (1 раз на рік) для клієнтів, що відкрили перший поточний рахунок після 01.04.2013 року, крім випадку автоматичного переходу по завершенню терміну дії тарифного пакету "Ідеальний Старт". Не передбачено При здійсненні операції
1.2 Ведення тарифного пакету3      
1.2.1 Ведення тарифного пакету у випадку наявності оформленого зарплатного проекту у Банку та підключеної системи "Клієнт-Банк" Безкоштовно До 5-го числа наступного місяця
1.2.2 Ведення тарифного пакету у випадку, якщо підключена система "Клієнт-Банк"
1.2.3 Ведення тарифного пакету у випадку, якщо  система "Клієнт-Банк" не підключена
1.3 Здійснення платежів      
1.3.1 Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:
- в інші банки;

- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"безкоштовно

безкоштовно
0,15% від суми (min 20 дол. США - max 100 дол. США по курсу НБУ) + комісії транзитних банків

безкоштовно 
В кінці дня
1.3.2 Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках з допомогою електронного платежу безкоштовно - В кінці дня
1.3.3 Виконання   платіжних доручень за рахунок коштів, що надійшли протягом операційного дня (для платежів на паперових носіях та електронних платежів) безкоштовно 0,2% від суми (min 30 дол. США - max 150 дол. США по курсу НБУ) + комісії транзитних банків В кінці дня. Тариф стягується додатково до тарифу п.1.3.1
1.3.4 Проведення платежів, що поступили в банк на паперових носіях в післяопераційний час, в той же день 0,1% від суми платежу - В кінці дня. Тариф стягується додатково до тарифу п.1.3.2
1.3.5 Проведення платежів по системі «Клієнт-Банк», що поступили в післяопераційний час, в той же день 0,1% від суми платежу - В кінці дня. Тариф стягується додатково до тарифу п.1.3.3
1.3.6 Виконання платіжних доручень та касових документів із зазначеною датою валютування (для платежів на паперових носіях та електронних платежів) 0,1% від суми платежу, (min 5 грн.) - При оформлені
1.4 Видача готівки з поточного рахунку  0,3% 1% від суми (min 1 дол. США  по курсу НБУ)  Від суми при одержанні готівки
1.5 Поповнення і зарахування на поточний рахунок Безкоштовно  
1.6 Обслуговування в системі «Клієнт-Банк»      
1.6.1 Підключення до системи «Клієнт-Банк»  Безкоштовно -  
1.6.2 Обслуговування системи «Клієнт-Банк» -  
1.6.3 Встановлення модуля спряження з 1С-бухгалтерією 120 грн. + ПДВ -  
1.6.4 Повторна інсталяція системи «Клієнт-Банк» з вини клієнта 120 грн. + ПДВ -  
1.7 Обслуговування повного пакету електронних послуг («Клієнт-Банк»+«ІнфоБанк»)      
1.7.1 Підключення до систем «Клієнт-Банк» та «ІнфоБанк» Безкоштовно -  
1.7.2 Обслуговування систем «Клієнт-Банк» та «ІнфоБанк» -
1.9 Купівля/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (МВРУ) - 0,5% від суми транзакції При здійсненні операції
1.10 Конвертація безготівкових іноземних коштів - 1% від суми транзакції При здійсненні операції
2 Відсоткові ставки, пені, штрафи      
2.1.1 Нарахування відсотків на залишок коштів на банківському поточному рахунку4:
- при залишку від 0.01 до 10 000 грн.;
- при залишку від 10 000.01 до 100 000 грн.;
- при залишку від 100 000.01  до 500 000 грн.;
- при залишку від 500 000,01 грн.


Не нараховуються
6%
5%
4%
- В останній робочий день місяця
3 Тарифи на обслуговування зарплатних проектів      
Примітки:
1 Дол.США, Євро, польські злоті, російські рублі
2 При відкритті поточного рахунку в іноземній валюті обов’язковим є відкриття поточного рахунку в національній валюті
3 Комісія не стягується у випадку наявності оборотів по рахунку протягом звітного місяця у розмірі до 30 грн. 
4 Збільшення відсоткової ставки за рахунок бонусів неможливо
⁵ Тарифний пакет "Ідеальний СТАРТ" діє протягом 4-х місяців з моменту відкриття поточного рахунку новому клієнту. Після цього періоду клієнт переходить на обслуговуваня за одним із постійних тарифних пакетів ПАТ "Ідеа Банк": "Бізнес Ідея", "Бізнес Успіх", "Вільна Готівка"
6 Тарифний пакет "Ідеальний Міжнародний" діє протягом 12 місяців з моменту відкриття поточного рахунку новому клієнту. Після цього періоду клієнт переходить на обслуговуваня за одним із постійних тарифних пакетів ПАТ "Ідеа Банк".
Операційний час для платежів на паперових носіях з 9:00 до 16:00, для платежів по системі "Клієнт-Банк" - з 9:00 до 16:30. Післяопераційний час для платежів на паперових носіях з 16:00 до 17:00, для платежів по системі "Клієнт-Банк" - з 16:30 до 17:40.