Карточные пакеты "Премиум"

Порядок конвертации валют при осуществлении операций с использованием БПК
Регламент зачисления средств на карточные счета и погашения кредитивных лимитов
Условия
Тарифы
Необходимые документы

Пакет услуг Премиум

Преимущества пакета услуг:

 • Платежная карта премиум класса с технологией бесконтактных платежей PayWave;
 • Бесплатное получение наличных денег в любом банкомате на территории Украины;
 • Страхование финансовых рисков по платежной карте;
 • Медицинское страхование путешествующих за границу;
 • Бонус при оформлении депозита в Банке;
 • СМС и Интернет-банкинг;
 • Глобальная служба клиентской поддержки;
 • Мгновенные скидки на покупки от Visa.
Документы:

Для граждан Украины:

 1. Паспорт или документ, который его заменяет.
 2. Документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
  • если в паспорте лица сделана отметка о праве осуществлять любые платежи без идентификационного номера, то счет открывается без предъявления данного документа

Для иностранных граждан:

 1. Которые постоянно проживают в Украине:
  • паспортный документ с отметкой о наличии разрешения на постоянное проживание;
  • справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
 2. Которые прибыли в Украину для трудоустройства на определенный срок:
  • паспортный документ с отметкой о наличии разрешения на трудоустройство;
  • справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
 3. Временно находятся в Украине:
  • паспортный документ;
  • копия справки о месте жительства или о месте временного пребывания в Украине (справка из ЖЭО, гостиницы).
Скачать тарифы

     
Назва операції/послугиВартість операції/послугиТермін оплати
Відкриття та обслуговування пакетів послуг
Відкриття пакету послуг1000 грн.В день відкриття пакету
Обслуговування пакету послуг в місяцьВходить у вартість відкриття пакету послугЩомісячно в останній робочий день місяця
Перехід на обслуговування в інший пакет послугВходить у вартість відкриття пакету послуг
Закриття пакету послуг
- з ініціативи Клієнта в перший рік обслуговуванняВходить у вартість обслуговування пакету послугПопередньо за кожен випадок
- з ініціативи банку у випадку відсутності операцій по рахунку понад 3 роки
Здійснення платежів в національній валюті
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час
- в інші банки;1% від суми мін. 15 грнПри здійсненні операції
- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"0,5%
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, в тому числі згідно постійно-діючого розпорядження, з допомогою системи "Інтернет-банкінг":
- в інші банки;0,5% від суми (min 5 грн. - max 250 грн.)
- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Зміна умов платежу, анулювання переказу (до моменту зарахування коштів на рахунок отримувача), розшук переказів за запитом10 грн.Попередньо за кожен випадок
Здійснення платежів в іноземній валюті
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:
- в інші банки на території України-При здійсненні операції
- в інші банки за кордоном
- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження з допомогою СДО "Інтернет-банкінг":
- в інші банки на території України-   
- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"
Зміна умов платежу, анулювання переказу (до моменту зарахування коштів на рахунок отримувача), розшук переказів за запитом-Попередньо за кожен випадок
Встановлення постійно-діючого розпорядження (у відділеннях Банку)5 грн.Попередньо за кожен випадок
Зміна параметрів/відміна дії постійно-діючого розпорядження (у відділеннях Банку)10 грнПопередньо за кожен випадок
Видача готівки з поточного рахунку
Видача готівки з поточного рахунку в національній валюті0,5%При одержанні готівки
Видача готівки з поточного рахунку в іноземній валюті-При одержанні готівки
Поповнення і зарахування на поточний рахунок
Шляхом внесення готівкових коштів через касу банку:
- власником рахункуВходить у вартість обслуговування пакету послугПри внесенні коштів
- третьою особою
Безготівкове зарахування на поточний рахунок
- національної валютиВходить у вартість обслуговування пакету послугПри надхоженні коштів
- іноземної валюти-
Онлайн поповнення платіжної картки через POS-терміналВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Купівля/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:
- купівля іноземної валюти;-
- продаж іноземної валюти:
- у випадку обов’язкового продажу згідно вимог НБУ (надходження з-за меж України понад еквівалент 150 тис. грн. в місяць)
Видача виписок про рух коштів по рахункуВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Надання довідки про наявність рахунку та залишки коштів, а також копій/дублікатів інших документів, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням75 грн.Попередньо за кожну довідку
Плата за підключення до послуги смс-банкінгуВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Плата за підключення до СДО "Інтернет-банкінг"Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Обслуговування СДО "Інтернет-банкінг"Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Надання виписок з рахунку в електронному вигляді за допомогою смс-повідомлень на мобільний телефон про здійснені операції по рахунку на суму від 1 грн.Входить у вартість обслуговування пакету послуг
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю4,99 грн (вкл. ПДВ)Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
Загальні тарифи по платіжних картках
Виготовлення основної платіжної картки та ПІН-коду
Visa ElectronНе надаєтьсяПри замовленні платіжної картки
Visa ClassicНе надається
Visa GoldВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Виготовлення додаткової платіжної картки та ПІН-коду
Visa Electronне надаєтьсяПри замовленні платіжної картки
Visa ClassicВходить у вартість обслуговування пакету послуг7 / 100 грн
Visa Gold150 грн.
Заміна картки при пошкодженічи втраті
Visa Electronне надаєтьсяПри замовленні платіжної картки
Visa Classic100 грн.
Visa Gold150 грн.
Доплата за термінове виготовлення картки (протягом 3 днів)150 грн.При замовленні платіжної картки
Отримання готівки по картках, емітованих банком:
В банкоматах Банку:Входить у вартість обслуговування пакету послугПри здійсненні трансакції
В касах Банку через POS-термінал:безкоштовно* / 0,5%
В банкоматах мережі банкоматів банків-партнерів "Атмосфера":Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Отримання готівки в банкоматах та касах інших банків без врахування їх комісій
При знятті готівки в Україні:Входить у вартість обслуговування пакету послугПри здійсненні трансакції
При знятті готівки за кордоном:1,5%+20 грн.
Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку1%При здійсненні трансакції
Плата за блокування картки у внутрішній системі процесингового центруВходить у вартість обслуговування пакету послугПри наданні послуги
Блокування карток і розміщення в міжнародний стоп-лист (включаючи блокування у внутрішній системі)800 грн./100 USD/100 EURПри наданні послуги
Плата за запит документів на підтвердження операцій (copy request)50 грн.При наданні послуги
Плата за повернення помилково списаних сум (chargeback/representment/ compliance case)70 грн.При наданні послуги
Підготовка документів для повернення списаних сум через арбітражний суд платіжної системи100 грн.При наданні послуги
Компенсація витрат банку по поверненню картки, вилученої в мережі інших банківПо фактичних витратахПри наданні послуги
Заміна клієнтом діючого ПІН-коду для здійснення операцій з платіжною карткою в банкоматах БанкуВходить у вартість обслуговування пакету послугПри наданні послуги
Плата за запит залишку по платіжній картці
Плата за запит залишку по платіжній картці в банкоматах БанкуВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Плата за запит залишку по платіжній картці в банкоматах інших банківВходить у вартість обслуговування пакету послугПри здійсненні трансакції
Отримання міні-виписки про операції з використанням платіжної картки в мережі банкоматів Банку та банків-партнерів "Атмосфера"Входить у вартість обслуговування пакету послугПри здійсненні трансакції
Переказ з картки на картку в межах Банку через банкомати Банку2 грн./0,30 USD/0,30 EURПри здійсненні трансакції
Відсоткові ставки, пені, штрафи
Нарахування відсотків на залишок коштів на поточних рахунках:
В національній валюті:
- при залишку від 1 грн.
В іноземній валюті:
- дол. США (при залишку від 1 дол. США )
- євро, російські рублі, польські злоті
не нараховуютьсяВ останній робочий день місяця
Плата за використання коштів понад витратний ліміт по платіжній картці (технічний овердрафт)35% річних від суми заборгованостіВ день погашення заборгованості
Плата за користування автоматичним овердрафтом36% річних від суми заборгованостіДо останнього робочого дня місяця
Штраф за порушення термінів погашення заборгованості по автоматичному овердрафту10 грн.Щомісячно до повного погашення
Пеня (штрафні санкції) у випадку прострочки по автоматичному офердрафту, процентам, комісії за готовність надання кредитних коштів (при наявності) від 1 до 60 днів0,15% від суми прострочки за кожен деньДо повного погашення заборгованості по овердрафту, процентам
Пеня (штрафні санкції) у випадку прострочки по автоматичному офердрафту, процентам, комісії за готовність надання кредитних коштів (при наявності) понад 61 день0,65% від суми прострочки за кожен день
Автоматичний овердрафт
Максимальний розмір автоматичного овердрафту2000 грн.

Пакеты услуг