ПАТ «Ідея Банк» - Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік