ПАТ «Ідея Банк» - Річний фінансовий звіт банку разом зі звітом незалежних аудиторів за 2017 рік