Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2018 року