Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2018 року