Оборотно-сальдовий баланс банку станом на 01.05 2018 року