Оборотно-сальдовий баланс банку станом на 01.06 2018 року