Оборотно-сальдовий баланс банку станом на 01.07 2018 року