Звіт емітента цінних паперів за 2-й квартал 2018 року