Оборотно сальдовий баланс банку станом на 01.08.2018 року