Оборотно сальдовий баланс банку станом на 01.09.2018 року