Звіт емітента цінних паперів за 3-й квартал 2018 року