Оборотно –сальдовий баланс банку станом на 01.11.2018 року