Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.12.2018 року