Оборотно-сальдовий баланс станом на 01.01.2019 року