Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.02.2019 року