Оборотно-сальдовий баланс з врахуванням річних коригуючих проводок АТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2019 року