Річний фінансовий звіт банку разом зі звітом незалежного аудитора та Звітом про управління за 2018 рік