Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року