Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.06.2019 року. Додаток 1