Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.07.2019 року