Проміжна Інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року