Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.08.2019 року