Шановні Клієнти, повідомляємо, що з 01.05.2019р. в тарифи Банку вносяться наступні зміни

29/03/2019

1. За продуктами групи Card Blanche White, Card Blanche Blue, Card Blanche Online додається п.4.6, а саме:

4.6

Щомісячна плата за обслуговування рахунку, яким не користуються*

50 UAH, але не більше 
залишку коштів на рахунку*

Плата стягується в останній банківський день кожного місяця, в якому рахунок визнано таким, яким не користуються, з позитивного залишку коштів.


* У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за рахунок, яким не користуються, встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

Рахунок, яким не користуються – це рахунок, за яким протягом 360 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного залишку коштів.

Встановлюється Тариф – «Штраф за порушення термінів погашення сплати обов’язкового мінімального платежу» у розмірі 100,00 грн.;

Встановлюється можливість безкоштовного перевипуску основної картки за строком: п.3.1 в наступній редакції:

3.

Загальні тарифи по платіжних картках

3.1

Видача, обслуговування та перевипуск по строку дії основної платіжної картки та ПІН-коду (у разі його наявності)


2. Зміни за продуктом «Card Blanche Transfer»  п.1.1, 1.2.2 та 1.8.1 в наступній редакції:

№ п/п

Назва операції/ послуги

Вартість операції/ послуги

Термін оплати/Примітки

1.1

Відкриття пакету послуг
(в рамках пакету послуг відкривається виключно 2 рахунки - в гривнях та польских злотих, один Клієнт не може мати 2 пакти послуг - "CARD BLANCHE TRANSFER")

UAH - 50

При відкритті пакету послуг

1.2.2

За рахунком в гривнях, що не вважається активним*

UAH - 10

Щомісячно, починаючи з календарного місяця, наступного за місяцем оформлення пакету послуг

* Рахунок вважається активним, якщо виконується одна з умов:
'- Залишок власних коштів на рахунку протягом кожного дня календарного місяця був:
- Сума безготівкових операцій оплати за товари/послуги, за календарний місяць:
- Кількість безготівкових операцій оплати за товари/послуги, за календарний місяць:

- від 1 000 UAH;
- від 1 000 UAH;
- від 1 шт

Мається на увазі сума залишку,  обсяг та  кількість відповідних операцій відображених по рахунку в звітному місяці

1.8

Видача готівки на відділеннях Банку, без використання картки:

1.8.1

в національній валюті;

1%+5 грн

 min 10 UAH

При одержанні готівки


Дивіться також