Шановні Клієнти, повідомляємо, що з 24.05.2019 р. в тарифи Банку вносяться наступні зміни

24/04/2019

За Тарифами на обслуговування фізичних осіб за тарифним пакетом "CARD BLANCHE DEBIT"/"CARD BLANCHE DEBIT STAFF" в рамках Продукту "CARD BLANCHE DEBIT" (Додаток 2) та Продукті "CARD BLANCHE BROWN CREDIT" та змінюється п.1.5.1 з:


1.5.1

Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:

- на рахунки в інші банки;

1% від суми min. 15,00 UAH

від суми операції, при здійсненні операції

- на інші рахунки відкриті у АТ "Ідея Банк" (в т.ч. у випадку переказу коштів на депозитні рахунки в Банку/рахунки депозитних сертифікатів)

0,50% min. 5,00 UAH

- на користь АТ "Ідея Банк"

не тарифікується

-

 на наступну редакцію:

1.5.1

Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:

- на рахунки в інші банки;

1% від суми min. 15,00 UAH

від суми операції, при здійсненні операції

- на інші рахунки відкриті у АТ "Ідея Банк"

0,50% min. 5,00 UAH

- на користь АТ "Ідея Банк" та переказу коштів на депозитні рахунки в Банку/рахунки депозитних сертифікатів

не тарифікується

-

 

Додано п.2.12 та п.2.13 в всі Тарифні плани групи продуктів Card Blanche White, Card Blanche Online, Card Blanche Blue, а саме:

 

2.12

Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній та Інтернет мережі

не тарифікується

-

2.13

Закриття рахунку та надання довідки про його закриття (за вимогою Клієнта)

не тарифікується

-

 

Вносяться зміни в загальні Тарифи АТ "Ідея Банк", а саме видалити розділ ІІ. «Тарифи на обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, відкритих не в рамках пакетів послуг», розділи - ІІІ, ІV, V, VI, вважати розділами ІІ, ІІІ, ІV, V – відповідно.


Дивіться також