Нова редакція Публічного договору про надання послуг клієнтам субє’ктам господарювання з використання Системи Клієнт-Банк IFOBS

31/10/2018

Шановні Клієнти!

Інформуємо Вас, що з 10.11.2018 р. вступає в дію нова редакція Публічного договору про надання послуг клієнтам субє’ктам господарювання з використання Системи Клієнт-Банк IFOBS у зв’язку із запровадженням нових Модулів у використанні системи Клієнт-Банк IFOBS:

Модуля iFOBS.Facsimile, який дає можливість Користувачам Системи друкувати на своєму робочому місці в системі IFOBS виписки по рахунках, платіжні відомості і платіжні доручення з факсиміле уповноваженої особи Банку;

Модуля iFOBS.DocUpload, який надає можливість Користувачам Системи завантажувати в спеціальний розділ системи IFOBS електронні копії письмових документів (наприклад скан-копії валютних контрактів та інших документів, які є підставою для купівлі/продажу та переказу іноземної валюти), прикріпляти їх до заявок, підписувати за допомогою ЕЦП та відправляти в Банк  захищеним каналом IFOBS. Використання цього модуля позбавляє клієнта необхідності подання в Банк завірених копій документів.

Можливість використання даних функцій надається усім клієнтам Банку, користувачам системи IFOBS, на основі поданої Заяви, належної форми (Додаток №13 та Додаток №14 до Публічного договору про надання послуг з використання Системи дистанційного обслуговування  «Клієнт-Банк IFOBS) у відділення Банку.

З новою редакцією Договору, Ви можете ознайомитись тут.


Дивіться також