Акредитовані нотаріуси

Вимоги до нотаріусів, які бажають пройти акредитацію

Вимоги Банку до нотаріусів, які бажають пройти акредитацію з метою надання клієнтам Банку додаткових чи супутніх послуги, пов’язаних з укладенням правочинів стороною за якими є Банк:

 • Надання до Банку визначеного переліку документів для проходження акредитації;
 • Наявності нотаріуса в Державному реєстрі нотаріусів;
 • Прийнятна цінова політика за послуги для клієнтів Банку;
 • Можливість оперативно забезпечувати посвідчення договорів (день в день)
 • Використання в роботі при посвідченні договорів стороною за якими є Банк типових шаблонів договорів погоджених Банком;
 • Позитивна ділова репутація.

Нотаріус допускається до співпраці після позитивного завершення процедури його акредитації та прийняття Банком рішення про акредитацію нотаріуса. Рішення є безстроковим (окрім випадків скасування акредитації нотаріусів з підстав, визначених внутрішніми нормативними документами Банку, про що нотаріусу направляється повідомлення).

Перелік документів, що надаються нотаріусом для акредитації в Банку

 1. Копія паспорта нотаріуса (1-6, 11-16 сторінки).
 2. Копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 3. Копія реєстраційного посвідчення нотаріуса про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.
 4. Копія довідки про прийняття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).
 5. Копія документа щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера/картка про присвоєння ідентифікаційного номера/картка платника податку).
 6. Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтва про підвищення кваліфікації (у разі наявності).
 7. Копія Договору або Полісу страхування цивільно-правової відповідальності нотаріуса, що є чинним на момент подачі документів.
 8. Копії трудових договорів з найманими працівниками, що зареєстровані в державній службі зайнятості (за наявності найманих працівників).
 9. Анкету (Завантажити анкету).