Публічні договори

Договір про надання послуг з використання системи дистанційного обслуговування клієнт - банк iFOBS

Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію ПАТ «Ідея Банк» про приєднання до публічного договору пр онадання послуг з використанням системи дистанційного обслуговування клієнт-банк iFOBS.

Додаємо сканкопію (.pdf) вказаного вище документа, що у вкладенні, з можливістю друку.
Детальніше
Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку

Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію ПАТ «Ідея Банк» на укладення Договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки банку. Дана Публічна пропозиція разом з Заявою про акцепт (акцепт Позичальника) разом складають єдиний документ - Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки ПАТ «Ідея Банк».

Додаємо сканкопію (.pdf) вказаного вище документа, що у вкладенні, з можливістю друку.

Детальніше
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (діяв з 04.04.2018р. по 07.04.2019р.)

Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію ПАТ «Ідея Банк» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Дана Публічна пропозиція, Правила користування банківською Платіжною Карткою, Правила надання послуг у системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг», Тарифи Банку на обслуговування фізичних осіб в рамках пакетів послуг для фізичних осіб, Заява приєднання, Заява на відкриття/закриття/зміну послуг разом складають єдиний документ – Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Додаємо сканкопію (.pdf) вказаного вище документа, що у вкладенні, з можливістю друку.

Детальніше
Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку

Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію ПАТ «Ідея Банк» на укладення Договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки банку. Дана Публічна пропозиція разом з Заявою про акцепт (акцепт Позичальника) разом складають єдиний документ - Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки ПАТ «Ідея Банк».

Додаємо сканкопію (.pdf) вказаного вище документа, що у вкладенні, з можливістю друку.

Детальніше
Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку на договорах страхування

Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію ПАТ «Ідея Банк» на укладення Договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки банку. Дана Публічна пропозиція разом з Заявою про акцепт (акцепт Позичальника) разом складають єдиний документ - Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки ПАТ «Ідея Банк».

Додаємо сканкопію (.pdf) вказаного вище документа, що у вкладенні, з можливістю друку.

Детальніше
Публічний кредитний договір

Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію ПАТ  «Ідея Банк» для оформлення кредитних продуктів «Реструктуризація Classic 1+» та «Реструктуризація 0», згідно Інструкції про порядок проведення реструктуризації кредитів для клієнтів ПАТ «Ідея Банк», затвердженої рішенням Правління № 22/03-6 від 22.03.2016 року. Дана Публічна пропозиція разом з Додатковою угодою до Кредитного договору, Заявою про приєднання до публічного кредитного договору, Довідкою-повідомленням, Заявою на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ "Ідея Банк", Розрахунком кількісних показників для оцінки платоспроможності клієнта,Ордером-розпорядженням, Прибутковим позабалансовим ордером, меморіальним ордером, Заявою на приєднання до договору добровільного страхування життя разом складають  єдині документи для оформлення кредитних продуктів «Реструктуризація Classic 1+» та «Реструктуризація 0».

 
Детальніше
Публічний кредитний договір Шановні Клієнти, до Вашої уваги опубліковуємо Публічну пропозицію АТ «Ідея Банк» на оформлення кредитного продукту «Universal». Дана Публічна пропозиція разом з Угодою про параметри кредитування, Заявою про приєднання до публічного кредитного договору, Довідкою-повідомленням, Заявою на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "Ідея Банк", Розрахунком кількісних показників для оцінки платоспроможності клієнта,Ордером-розпорядженням, Прибутковим позабалансовим ордером разом складають  єдині документи для оформлення кредитного продукту «Universal» Детальніше