Договір про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку на договорах страхування