Правила здійснення міжнародних грошових переказів

Відправлення/виплата грошових переказів за/із-за кордон(у):

Фізичні особи - резиденти можуть здійснювати  відправку переказів в сумі  що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень в один операційний (робочий) день без документів, що підтверджують джерело походження іноземної валюти. 
 
Фізичним особам - нерезидентам дозволяється   без відкриття  поточних  рахунків  в  іноземній валюті переказувати за межі України суму, що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень в еквіваленті в один  операційний  (робочий)  день,  на  підставі  документів,  що підтверджують джерела походження іноземної валюти. 

Для фізичних осіб - нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки. Офіційні  документи,  які  були видані на території іноземної держави,  мають  бути  легалізовані  в установленому порядку, якщо міжнародними   договорами,   у   яких   бере  участь  Україна,  не передбачено  інше.

Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи – резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий)  день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень. Якщо  сума  переказу, що надійшов в   один  операційний  (робочий)  день,  перевищує  в еквіваленті  150 000  гривень, такий переказ у повній  сумі  зараховується  на  поточний  рахунок клієнта  в іноземній валюті.

Якщо виплата переказу,  що надійшов в іноземній  валюті,  здійснюється  на  бажання  клієнта  (на  підставі  його  заяви)  у гривнях,  банк здійснює перерахування іноземної валюти в гривні за курсом банку, що діє на час здійснення операції.


Відправлення/виплата переказів у межах України:

Відправлення/виплата грошових переказів у національній валюті в межах України здійснюються без обмежень.

Переказ  без  відкриття  рахунку  в  межах  України для виплати  його  готівкою  без  зарахування  на  поточний рахунок за дорученням фізичної особи - резидента і  нерезидента  здійснюється 
банком виключно в національній валюті

Відправлення грошових переказів у національній валюті в межах України нерезидентами здійснюються на основі документу, що підтверджує джерело походження національної валюти.

Комісійна   винагорода   за   відправлення  переказу стягується виключно в гривнях.