Карткові пакети

Пакет "Стартовий" – стартова пропозиція для нових клієнтів, які починають співпрацю з Банком та мають разові потреби в банківському обслуговуванні. З безкоштовним сервісом Інтернет-банкінгу даний процес стає ще більш приємним!

Картковий пакет "Стартовий"

Порядок конвертації валют при здійсненні операцій з використанням БПК
Регламент зарахування коштів на карткові рахунки та погашення кредитних лімітів
Умови
Тарифи
Необхідні документи
Переваги пакету послуг:
 • безкоштовне обслуговування рахунку;
 • безкоштовне зарахування коштів на поточний рахунок;
 • можливість поповнення без обмеження суми;
 • безкоштовне підключення послуги sms-банкінг;
 • безкоштовне підключення та користування послугою Internet-banking.
Додаткові послуги:
 • sms та інтернет-банкінг;
 • регулярні заплановані платежі.

Документи:

Для громадян України:

 1. Паспорт або документ, що його замінює.
 2. Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку.
  • якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, торахунок відкривається без пред'явлення даного документу

Для іноземних громадян:

 1. Які постійно проживають в Україні:
  • паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.
 2. Які прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін:
  • паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.
 3. Які тимчасово знаходяться в Україні:
  • паспортний документ;
  • копія довідки про місце проживання або про місце тимчасового перебування в Україні (довідка з ЖЕО, готелю).
Завантажити тарифи

Назва операції/послугиВартість операції/послугиТермін оплати
Відкриття та обслуговування пакетів послуг
Відкриття пакету послуг0 грн.В день відкриття пакету
Обслуговування пакету послуг в місяць Входить у вартість відкриття пакету послуг
Щомісячно в останній робочий день місяця
Перехід на обслуговування в інший пакет послуг в перший рік обслуговування10 грн.Попередньо за кожен випадок
Перехід на обслуговування в інший пакет послуг, починаючи з 2-го року обслуговування10 грн.
Закриття пакету послуг
- з ініціативи Клієнта в перший рік обслуговування50 грн.Попередньо за кожен випадок
- з ініціативи банку у випадку відсутності операцій по рахунку понад 3 рокиВ межах залишку коштів на рахунку, max 50 грн.
Здійснення платежів в національній валюті
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час
- в інші банки;1% від суми мін. 15 грнПри здійсненні операції
- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"5 грн. (ПДР - 1 грн.)
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, в тому числі згідно постійно-діючого розпорядження, з допомогою системи "Інтернет-банкінг":
- в інші банки;0,5% від суми (min 5 грн. - max 250 грн.)
- на інші рахунки, відкриті у ПАТ "Ідея Банк"Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Зміна умов платежу, анулювання переказу (до моменту зарахування коштів на рахунок отримувача), розшук переказів за запитом10 грн.Попередньо за кожен випадок
Встановлення постійно-діючого розпорядження (у відділеннях Банку)15 грн.Попередньо за кожен випадок
Зміна параметрів/ відміна дії постійно-діючого розпорядження (у відділеннях Банку)10 грн.Попередньо за кожен випадок
Видача готівки з поточного рахунку
Видача готівки з поточного рахунку в національній валюті2%При одержанні готівки
Поповнення і зарахування на поточний рахунок
Шляхом внесення готівкових коштів через касу банку:
- власником рахункуВходить у вартість обслуговування пакету послугПри внесенні коштів
- третьою особою
Безготівкове зарахування на поточний рахунок
- національної валютиВходить у вартість обслуговування пакету послугПри надхоженні коштів
Онлайн поповнення платіжної картки через POS-терміналВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Видача виписок про рух коштів по рахункуВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Надання довідки про наявність рахунку та залишки коштів, а також копій/дублікатів інших документів, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням75 грн.Попередньо за кожну довідку
Плата за підключення до послуги смс-банкінгуВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Плата за підключення до СДО "Інтернет-банкінг"Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Обслуговування СДО "Інтернет-банкінг"Входить у вартість обслуговування пакету послуг
Надання виписок з рахунку в електронному вигляді за допомогою смс-повідомлень на мобільний телефон про здійснені операції по рахунку на суму від 1 грн.10 грн.Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця при наявності операцій по рахунку
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю4,99 грн (вкл. ПДВ)Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
Загальні тарифи по платіжних картках
Виготовлення основної платіжної картки та ПІН-коду
Visa Electron100 грн.Авансом при замовленні платіжної картки
Visa ClassicНе надається
Виготовлення додаткової платіжної картки та ПІН-коду
Visa Electron36 грн.Авансом при замовленні платіжної картки
Visa Classicне надається
Заміна картки при пошкодженічи втраті
Visa Electron20 грн.Авансом при замовленні платіжної картки
Visa Classicне надається
Доплата за термінове виготовлення картки (протягом 3 днів)150 грн.Авансом при замовленні платіжної картки
Отримання готівки по картках, емітованих банком:
В банкоматах Банку:1%+5 грн.При здійсненні трансакції
В касах Банку через POS-термінал:1%
В банкоматах мережі банкоматів банків-партнерів "Атмосфера":1,5%+5 грн.
Отримання готівки в банкоматах та касах інших банків без врахування їх комісій
При знятті готівки в Україні:2%+5 грн.При здійсненні трансакції
При знятті готівки за кордоном:2%+20 грн.
Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку2%При здійсненні трансакції
Видача готівки в касі Банку при обслуговуванні платіжних карток інших банків3%При наданні послуги
Плата за блокування картки у внутрішній системі процесингового центру10 грн.При наданні послуги
Блокування карток і розміщення в міжнародний стоп-лист (включаючи блокування у внутрішній системі)800 грн.При наданні послуги
Плата за запит документів на підтвердження операцій (copy request)50 грн.При наданні послуги
Плата за повернення помилково списаних сум (chargeback/representment/ compliance case)70 грн.При наданні послуги
Підготовка документів для повернення списаних сум через арбітражний суд платіжної системи100 грн.При наданні послуги
Компенсація витрат банку по поверненню картки, вилученої в мережі інших банківПо фактичних витратахПри наданні послуги
Заміна клієнтом діючого ПІН-коду для здійснення операцій з платіжною карткою в банкоматах Банку5 грн./1 USD/1 EURПри наданні послуги
Плата за запит залишку по платіжній картці
Плата за запит залишку по платіжній картці в банкоматах БанкуВходить у вартість обслуговування пакету послуг
Плата за запит залишку по платіжній картці в банкоматах інших банків2 грн.При здійсненні трансакції
Отримання міні-виписки про операції з використанням платіжної картки в мережі банкоматів Банку та банків-партнерів "Атмосфера"3 грн.При здійсненні трансакції
Переказ з картки на картку в межах Банку через банкомати Банку2 грн.При здійсненні трансакції
Відсоткові ставки, пені, штрафи
Нарахування відсотків на залишок коштів на поточних рахунках:
В національній валюті:
- при залишку від 1 грн.
В іноземній валюті:
- дол. США (при залишку від 1 дол. США )
- євро, російські рублі, польські злоті
не нараховуютьсяВ останній робочий день місяця
Плата за використання коштів понад витратний ліміт по платіжній картці (технічний овердрафт)35% річних від суми заборгованостіВ день погашення заборгованості

Пакети послуг