Врегулювання проблемної заборгованості

Шановні клієнти АТ «Ідея Банк»!

Із врахуванням нестабільної ситуації в країні АТ «Ідея Банк» готовий до продуктивної співпраці щодо взаємовигідного врегулювання поточної/простроченої кредитної заборгованості.

Кожне звернення клієнта з приводу реструктуризації заборгованості розглядається індивідуально.

Види послуг із реструктуризації та їх умови:

1.      Надання пільгового періоду для оплати кредиту – клієнту надається період зі зменшеним розміром щомісячного платежу. Після завершення даного терміну розмір місячного платежу відновлюється до попереднього рівня. Даний вид реструктуризації передбачений для клієнтів,  в яких виникли тимчасові фінансові труднощі.

2.      Зменшення розміру щомісячного платежу – передбачає зменшення розміру щомісячного платежу на весь термін дії кредитного договору та продовження  терміну дії кредитного договору. Даний вид реструктуризації передбачений для клієнтів, у яких виникли довготермінові фінансові труднощі.

Клієнтам Ідея Банк, які бажають скористатися можливістю реструктуризації заборгованості  рекомендується разом із  зверненням надавати  документи, що засвідчують причину неплатоспроможності. Зокрема, це можуть бути: (зазначений перелік не є вичерпним):

 • Копія трудової книжки з відповідним записом – при звільненні.
 • Копія свідоцтва про смерть – у випадку смерті одного із найближчих родичів (чоловіка/дружини, батьків, дітей).
 • Копія листка непрацездатності або свідоцтва про народження дитини – у випадку декретної відпустки.
 • Військовий квиток або довідка про призов військовозобов'язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів - витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною – у випадку мобілізації клієнта чи одного із найближчих родичів(чоловіка/дружини, батьків, дітей).
 • Акт про пожежу (у випадку навмисної пожежі – постанова про закриття кримінального провадження, обвинувальний акт направлений до суду, або обвинувальний вирок  за результатами судового розгляду) – у випадку пожежі в помешканні.
 • довідка із Державної служби України з надзвичайних ситуацій – у випадку повені чи іншого стихійного лиха.
 • Документи, що підтверджують внесення відповідного запису про ліквідацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – при перебуванні компанії чи підприємницької діяльності у стані ліквідації.
 • Ідея Банк залишає за собою право прийняття рішення про надання послуги із реструктуризації поточної/простроченої кредитної заборгованості на підставі внутрішніх нормативно – правових документів Банку (положень, інструкцій, та інше).

Відмову Банку в надані послуги із реструктуризації поточної/простроченої заборгованості клієнт банку має право оскаржити до вищого керівництва  АТ «Ідея Банк» або до суду.

Фізична особа, вважається боржником, згідно із Постанови НБУ від 27.07.2015 № 467, якщо вона відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

 • боржник не надав інформаціїпро свій фінансовий стан протягом 20 календарних днів із часу настання терміну, що був установлений банком для надання такої інформації, або надана інформація не відображає дійсний фінансовий стан боржника, що впливає на оцінку банком фінансового стану.
 • боржник особисто або через третіх осіб письмово не звернувся до банку щодо можливості проведення реструктуризації боргу протягом 20 календарних днівіз часу виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором;
 • з боржником неможливо у будь-який спосіб забезпечити спілкування протягом 10 календарних днів із часу виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором;
 • боржник не надав на запит банку протягом 20 календарних днів із часу звернення банку пояснення причин неналежного виконання грошових зобов’язань перед банком та інформацію про дії, які він планує здійснити з метою погашення простроченої заборгованості;
 • сума простроченої заборгованості за кредитним договором перевищує  50% боргу та кількість календарних днів прострочення боргу перевищує 90 днів.

Процедура взаємодії між АТ «Ідея Банк» та клієнтами на стадії попередження та врегулювання  простроченої кредитної заборгованості:

 • Завчасне повідомлення позичальників про настання термінів сплати чергового платежу.
 • Повідомлення боржників про наслідки несвоєчасного виконання зобов’язань перед Банком за кредитним договором (sms-інформування, надсилання голосових повідомлень).
 • Співпраця та консультацій боржників в телефонному режимі.
 • Надсилання на адресу боржника листа із попередженням про обов`язок щодо повернення заборгованості.
 • Контрольза надходженням сплат від позичальника згідно графіку платежів.
 • Проведення особистих зустрічей із клієнтом.
 • Проведення переговорів з боржниками за місцем їх реєстрації та/або проживання.
 • Можливість індивідуального підходу до вирішення ситуації із врегулювання простроченої кредитної заборгованості, враховуючи життєві обставини, матеріальний та фізичний стан кожного боржника;

За детальною інформацією просимо звертатися

вул. Валова, 11, м. Львів, Україна
Гаряча лінія АТ «Ідея Банк» 0-800-508-250
Е-mail: info@ideabank.ua